Política de privacitat

Política de Privacitat

__

Responsable

Identitat:

Josep Queralt LLanas
NIF 46362032-N
Direcció postal: Carrer Santa Marta 2A, 43893, Altafulla

Tel. 607 515 261

jardinsnouestil@gmail.com

Dades de contacte del delegat a protecció de dades: No es disposa de Delegat.

__

FINALITATS

Descripció ampliada de la finalitat / s del tractament:

 • Tractarem les seves dades La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.
 • L’email des del qual ens escrigui al nostre correu o el que ens faciliti en els formularis habilitats, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat.
 • En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

També podrem utilitzar les seves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

__

CONSERVACIÓ

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, seran conservats d’acord amb els terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

__

DECISIONS

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les dades.

__

LEGITIMACIÓ

Legitimació per execució d’un contracte:

A causa de que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l’esmentat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

__

DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament, Josep Queralt LLanas, no realitzarà cap cessió, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència.

__

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a Josep Queralt LLanas, Carrer Santa Marta 2A, 43893, Altafulla

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

__

Procedència de les dades

Les dades personals que tractem en Josep Queralt LLanas, procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Característiques Personals
 • Detalls d’ocupació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques – Financers

No es tracten dades especialment protegides.

__

Open chat
Necessites ajuda?